Lege-oharra

IZEN SOZIALA AMPO SOCIEDAD COOPERATIVA (NIF F-20027090)
EGOITZA SOZIALA Barrio Katea, s/n
CP 20213 Idiazabal- Gipuzkoa (España)
TELEFONOA +34 943 188 000
ERREGISTRO-INSKRIPZIOA Euskadiko Kooperatiben Erregistroa, honako datu hauekin: 86.3.229 zk.

Webgunearen helburua eta erabiltzeko baldintza orokorrak

AMPO SOCIEDAD COOPERATIVA-k Interneteko erabiltzaileen eskura jartzen du webgune hau, bere irudia sustatzeko eta bere produktu eta zerbitzuei buruzko informazioa emateko.

Erabilera-baldintza orokor hauen helburua da AMPO SOCIEDAD COOPERATIVA-ri buruzko informazioa eskuragarri jartzea eta haren eta webgunearen erabiltzaileen arteko harremanak arautzea.

Aldatzeko ahala

AMPO SOCIEDAD COOPERATIVA-k baldintza hauek aldatu ahal izango ditu une oro, aldez aurretik jakinarazi gabe, aldaketa horiek webgunean argitaratuta, erabiltzaileek ezagutu ahal izan ditzaten.

Jabetza intelektuala eta industriala.- “www.ampo.com” webgunean erakusten diren eduki guztiak eta, bereziki, AMPO SOCIEDAD COOPERATIVAren edo, hala badagokio, webgunean behar bezala sartzeko baimena eman duten hirugarren titularren jabetza intelektual edo industrialeko eskubideen mende daude, baita bertan agertzen diren diseinuak, testuak, grafikoak, logoak, ikonoak, botoiak, softwarea, izen komertzialak, markak, marrazki industrialak edo industrian eta merkataritzan erabil daitekeen beste edozein zeinu.

Webgune honetako edukiei dagokienez, inolaz ere ez da ulertuko inolako lizentziarik ematen denik edo jabetza intelektual eta industrialaren arloko eskubideei —ez guztiz, ez partzialki— uko egiten zaienik edo haiek transmititzen direnik.

 “www.ampo.com” webgunearen hasierako orriko estekak ezartzea baino ez da baimentzen. Debekatuta dago, berariaz, honako teknika hauek erabiltzea: “framming” eta “dedeeplinking” (edo antzekoak).

Erabiltzailearen betebeharrak.- Oro har, erabiltzailea behartuta dago erabilera-baldintza hauek eta, hala badagokio, aplikatzekoak diren baldintza bereziak betetzera, erabiltzailean bertan edo webguneko beste edozein lekutan jasotako ohartarazpen eta jarraibide bereziak betetzera, eta, betiere, legearen, ohitura onen eta fede onaren eskakizunen arabera jokatzera, zerbitzuaren izaeraren araberako arreta egokiaz baliatuta, eta AMPO SOCIEDAD COOPERATIVAren ondasun edo eskubideak, bere hornitzaile, laguntzaile, erabiltzaile edo, oro har, edozein hirugarrenenak, webgunearen funtzionamendu normala eragotzi, kaltetu edo hondatu dezakeen edozein modutan erabiltzeari uko eginda.

Erabiltzaileak honako betebehar hauek hartzen ditu bere gain webgune hau erabiltzean eta zerbitzuak ematean (modu enuntziatiboan eta ez-mugatzailean):

  • Formularioak erabiliz gero, datu egiazkoak ematea.
  • AMPO SOCIEDAD COOPERATIVAk eman diezazkizukeen sarbide-gakoak behar bezala zaintzea, hirugarrenek erabiltzen ez uzteko konpromisoa hartuta, eta horiek behar ez bezala erabiltzeagatik sor daitezkeen kalte-galeren erantzukizuna zure gain hartuta. Era berean, erabiltzaileak konpromisoa hartzen du AMPO SOCIEDAD COOPERATIVAri ahalik eta azkarren jakinarazteko haiek galdu edo lapurtu izana, baita hirugarren batek sarbide-sistemari buruzko informazioa eskuratzeko edozein arrisku ere.
  • Webgunearen erabileran nortasun faltsurik ez erabiltzea, ezta beste batzuen identitatea ordeztea ere, pasahitzak edo hirugarrenen sarbide-gakoak edo beste edonolako sarbide-gakoak erabiltzea barne.

Bermeak eta erantzukizuna bazter uztea – “www.ampo.com” webgunerako sarbidea eten edo murriztu egin daiteke batzuetan, konponketak, mantentze-lanak edo instalazio edo zerbitzu berriak sartzea ahalbidetzeko. AMPO SOCIEDAD COOPERATIVAk arrazoizko ahaleginak egingo ditu etenaldi edo murrizketa horren maiztasuna eta iraupena mugatzeko. Hala ere, kontratazio espezifikorik behar ez duten eduki eta zerbitzuak eten, kendu edo zati batean edo osorik bertan behera utzi ahal izango ditu edonoiz eta aldez aurretik abisatu beharrik gabe. Aurreko aurreikuspenak ez die eragingo erregistratutako erabiltzaileek modu espezifikoan kontratatutako zerbitzuei, dagozkien kontratu-baldintzen arabera arautuko baitira.

Interneterako konexioa —zerbitzuan sartzeko beharrezkoa da— ez du inolaz ere AMPO SOCIEDAD COOPERATIVAk ematen. Erabiltzaileari jakinarazten zaio sare irekien bidezko datuen komunikazioak ez direla seguruak, eta erabiltzailearen erantzukizuna dela neurri tekniko egoki guztiak hartzea arriskuak zentzuz kontrolatzeko eta bere ekipoetan kalteak, datu-galera eta informazio konfidentzialaren lapurreta saihesteko. Horretarako, software maltzurra detektatzeko sistema eguneratuak izan behar dituzu, eta erabiltzen dituzun nabigatzaileen segurtasun-adabakiak eguneratuta eduki behar dituzu. Informazio gehiago nahi izanez gero, Internetera sartzeko zerbitzuen zure hornitzailearengana jo dezakezu.

AMPO SOCIEDAD COOPERATIVAk ez du bere gain hartuko honako arrazoi hauek eragin ditzaketen kalteen gaineko erantzukizunik: (i) Inferentziak, omisioak, etenak, birus informatikoak, matxurak eta/edo deskonexioak sistema elektroniko honen funtzionamendu operatiboan edo erabiltzaileen tresna eta ekipo informatikoetan, AMPO SOCIEDAD COOPERATIVAri egotzi ezin zaizkion arrazoiengatik, baldin eta zerbitzuak ematea edo sisteman nabigatzea eragozten edo atzeratzen badute; (ii) Interneteko edo beste sistema elektroniko batzuetako akatsek edo gainkargek eragindako erabilera-atzerapenak edo blokeoak; (iii) AMPO SOCIEDAD COOPERATIVAri egotzi ezin zaizkion intromisioen bidez hirugarrenek eragin ditzaketenak; (iv) AMPO SOCIEDAD COOPERATIVAri egotz ezin dakizkiokeen arrazoiengatik zerbitzua eman ezin izatea edo sartzen ez uztea, erabiltzaileari edo hirugarrenei egoztekoak edo ezinbestekoak izanik ere.

Webgune honetako estekak hirugarrenen webguneetara bideratu daitezke. AMPO SOCIEDAD COOPERATIVAk ez du bere gain hartzen gune horietan ager daitezkeen konexio, eduki, informazio edo zerbitzuen ondoriozko inolako erantzukizunik. Zerbitzu horiek informatiboak izango dira, eta ez dute inolako loturarik izango AMPO SOCIEDAD COOPERATIVAren eta eduki horien titular diren pertsona edo erakundeen edo dauden guneen titularren artean.

Aplikatzekoa den legeria eta jurisdikzioa. – Webgune hau arautzen duten terminoak eta baldintzak Espainiako legeriak ezartzen ditu.