Datu pertsonalak babesteko politika

NOR DA ZURE DATUEN TRATAMENDUAREN ARDURADUNA?

AMPO SOCIEDAD COOPERATIVA (AMPO)

IFZ: F-20027090

Katea auzoa, z.g. – 20213 PK – Idiazabal – Gipuzkoa (Espainia)

ZER DATU PERTSONAL TRATATZEN DITU AMPO-K?

Webgune honen bidez, AMPOk bere webgunean argitaratutako eta erabiltzaileak bidalitako formularioetako datu pertsonalak tratatzen ditu, baita cookieen eta antzeko tresnen bidez egindako nabigazio-analisiaren bidez lortutako datu pertsonalak ere, haiek onartuz gero.

Bestalde, enpresa-kudeaketaren esparru orokorrean, AMPOk datu profesionalak tratatzen ditu, AMPOrekin ezarritako merkataritza- eta kontratu-harremanei lotutako hornitzaileen eta bezeroen ordezkari gisa esku hartzen duten pertsona fisikoei buruzkoak, baita bazkide langileen, kooperatibistak ez diren langileen eta gainerako langileen datu pertsonalak ere.

ZEIN HELBURUREKIN ETA LEGITIMAZIO-OINARRIREKIN TRATATZEN DITUGU ZURE DATUAK?

 • AMPOri zuzendutako kontsultei eta informazio orokorreko eskaerei erantzutea. Legitimazio-oinarria: interesdunaren baimena, “Kontaktua” formularioaren bidez bidaltzeari lotua.
 • Curriculum vitaea kudeatzea, hura hautaketa-prozesuetan sartzeko. Legitimazio-oinarria: kontratu aurreko neurrien aplikazioa eta eskaera bidaltzeari lotutako interesdunaren baimena, formulari honen bidez: “Egin bat gurekin”.
 • Kontratuetatik eratorritako betebeharrak betetzea. Legitimazioaren lege-oinarria: kontratua egikaritzeko beharra.
 • Pertsona juridikoen legezko ordezkarien eta merkataritza-ordezkarien datu profesionalen kasuan, tratamenduaren helburua interesdunek ordezkatzen dituzten erakundeekin harremanak mantentzea izango da. Legitimazio-oinarria: interes legitimoa egotea.
 • Ezarritako kontratu-harremanetik eratorritako zerga-, kontabilitate- eta administrazio-arloko legezko betebeharrak betetzea. Legitimazioaren legezko oinarria: legezko betebeharra betetzea.
 • Gure bezeroei informazio komertziala bidaltzea, aldez aurretik kontratatutakoen antzeko produktu eta/edo zerbitzuei buruzko edozein bide baliatuta (komunikazio elektronikoak barne). Lege-oinarria: interes legitimoa egotea.
 • Baimena emanez gero, merkataritza-prospekzioko mezuak bidaltzea, edozein bide erabilita (elektronikoa barne). Legitimazioaren lege-oinarria: interesdunaren berariazko adostasuna.
 • Salbuetsita ez dauden cookieak kudeatzea. Legitimazio-oinarria: berariazko adostasuna.
 • Giza baliabideen lan-, administrazio-, kontabilitate- eta zerga-kudeaketa. Legitimazio-oinarria: legezko betebeharra betetzea, kontratuak egikaritzeko beharra eta interes legitimoa egotea.
 • Bideozaintza-sistemak kudeatzea, segurtasun-helburuekin. Legitimazio-oinarria: interes legitimoa egotea.

NORI JAKINARAZIKO DIZKIOGU ZURE DATU PERTSONALAK?

Zure datu pertsonalak gure kanpoko zerbitzu osagarrien emaileei emango zaizkie, baldin eta zerbitzu horietarako sarbidea behar badute beren eginkizuna betetzeko, hala nola lege/zerga aholkularitzak, gestoriak, datuetarako sarbidea duten IT zerbitzuen emaileak, finantza-erakundeak, kobrantzen kudeatzaileak eta antzeko beste batzuk. Kanpoko zerbitzu osagarrien emaile horiek gure jarraibideak zorrotz betez tratatuko dituzte beren datuak, datu pertsonalak babesteari buruzko araudiaren arabera. 

Bestalde, zure datuak laga ahal izango dira, hala dagokionean, ikuskapenaren eta auditoretzen esparruan, administrazio publikoen eta justiziako administrazioaren eta segurtasuneko kidego eta indarren aurrean, hala badagokio.

ZENBAT DENBORAN GORDEKO DITUGU ZURE DATUAK?

Merkataritza-kontratuen ondoriozko betebehar ekonomikoak betetzeko emandako datu pertsonalak harremanaren indarraldi osoan gordeko dira, eta, harremana iraungi ondoren, legezko erantzukizunak betetzeko behar den denboran gordeko dira (nolanahi ere, sei urtez).

Harremanetarako formularioaren bidez lortutako datu pertsonalak informazio-eskaerari erantzuteko behar den denboran gordeko dira. Hala ere, datu pertsonal profesionalen kasuan, datu horiek gure datu-basean sartu ahal izango dira, interesdun horiek ordezkatzen duten erakundearekin harremanak izateko.

Zure CVari lotutako datuak gehienez ere bi urtez gordeko dira hasieran jasotzen direnetik edo ondorengo eguneratze bakoitzaren ondoren. 

ZEIN SEGURTASUN-NEURRI APLIKATUKO ZAIZKIE ZURE DATU PERTSONALEI?

Emandako datu pertsonalak tratatzeko, behar diren neurri teknikoak eta antolakuntzakoak hartuko dira, datu horiek galtzea, behar ez bezala erabiltzea, aldatzea eta baimenik gabe eskuratzea saihesteko, kontuan hartuta teknologiaren egoera, datuen izaera eta arriskuen azterketa.

NOLA BALIA DITZAKEZU ZURE ESKUBIDEAK ZURE DATU PERTSONALEI DAGOKIENEZ?

Emandako baimenak ezeztatzeko, baita datuak eskuratzeko, zuzentzeko, ezabatzeko, aurkaratzeko, mugatzeko, eramangarritasunerako eta erabaki automatizatuen mende ez jartzeko eskubideak baliatzeko ere, honako helbide honetara jo ahal izango duzu idatzizko eskaera baten bidez:

AMPO SOCIEDAD COOPERATIVA

20213 PK – Idiazabal – Gipuzkoa (Espainia) 

lopd@ampo.com

Interesdunak uste badu aurreko eskubideei ez zaiela erantzun indarrean dagoen legeriaren arabera, eskubideak babesteko erreklamazioa aurkeztu ahal izango du Datuak Babesteko Espainiako Agentzian. 

DATU PERTSONALEN BABESAREN ARLOAN APLIKATZEKOA DEN OINARRIZKO LEGERIA

 • 2016/679 (EB) Erregelamendua, Europako Parlamentuarena eta Kontseiluarena, 2016ko apirilaren 27koa, datu pertsonalen tratamenduari eta datu horien zirkulazio askeari dagokienez pertsona fisikoak babesteari buruzkoa eta 95/46/EE Zuzentaraua (Datuak Babesteko Erregelamendu Orokorra) indargabetzen duena. 
 • 3/2018 Lege Organikoa, abenduaren 5ekoa, Datuak Babestekoa eta Eskubide Digitalak Bermatzekoa (DBLO-EDB).

ESKATUTAKO DATUEN IZAERA NAHITAEZKOA EDO AUKERAKOA

Formulario bakoitzeko nahitaezko datuak izartxo bidez (*) identifikatuta daude. Informazio hori emateari uko egiteak eragotzi egingo du erabiltzailearekin komunikatzea eta, hala badagokio, eskatutako informazioa eta/edo prestazioa ematea.