Industriak

Industria kimikoa eta petrokimikoa

Esperientzia zabala dugu hauen bidezko proiektuetan: etilenoa, propilenoa, butadienoa, bentzenoa, toluenoa, xilenoa, metanola, azido tereftaliko araztua (PTA), ongarriak, U&O, helioa, aire-banaketa instalazioak, etab. Proiektu horietan puntako ingeniaritzako soluzioak erabiltzen ditugu fluidoak aplikazio exijenteenetan maneiatzeko.

Zentral kimikoek eta petrokimikoek petrolioa gas naturala, airea, ura, metala eta mineralak produktu kimiko bihurtzen dituzte. Petroliotik edo gas naturaletik deribatutako materia kimikoei petrokimiko deritze. Produktu kimiko horiek finketa-prozesuan zehar erauzten dira normalean gordinki eta gas natural forman eta cracking eta destilazio prozesua aplikatzen zaie.

Oinarrizko petrokimikoak hiru taldetan banatzen dira:

  • Olefinak: etilenoa, propilenoa eta butanoa barne hartzen dute. Etilenoa eta propilenoa kimiko industrialen eta produktu plastikoen iturri garrantzitsu dira. Butadienoa goma sintetikoa fabrikatzeko erabiltzen da.
  • Aromatikoak: bentzenoa, toulenoa eta xilenoak barne hartzen dituzte. Bentzenoa tinteetarako eta garbikari sintetikoetarako erabiltzen den material gordina da, eta bentzenoa eta toulenoa poliuretanoa fabrikatzeko baliatzen diren MDI eta TDI isozianatoetarako. Fabrikatzaileek xilenoak plastikoetarako eta zuntz sintetikoetarako (PTAren ondoriozkoak) erabiltzen dituzte.
  • Sintesi-gasa: amoniakoa eta metanola egiteko erabiltzen den karbono monoxidoaren eta hidrogenoaren arteko nahasketa bat da. Amoniakoa urea ongarria fabrikatzeko erabiltzen da eta metanola disolbatzaile eta bitartekari kimiko gisa.

Petrolio findegiek olefinak eta aromatikoak ekoizten dituze petrolio frakzioen fluido katartikoen crackingaren bidez (FCC).

Zentral kimikoek etanoa eta propanoa bezalako gas naturalaren likidoen lurrun-crackingaren bitartez olefinak ekoizten dituzte. Aromatikoak erreformatze katalitikoaren edo nafta bidez ekoizten dira.

Hauek dira petrokimikoak ekoizteko erabiltzen diren hidrokarburo-iturri nagusiak:

  • Metanoa, etanoa, propanoa eta butanoak. Batez ere gas naturala prozesatzen duten zentraletatik lortzen dira.
  • Petrolio findegietatik lortutako naftak.
  • Bentzenoa, toluenoa eta xilenoak, talde gisa BTX deituak, bereziki petrolio-findegietan lortzen dira erreformatzaile katalitikoetan egiten den erreformatuaren erauzketaren bidez.
  • Petrolio-findegietan lortutako gasa.

Ezagutu gure balbula kimikoak eta petrokimikoak

AMPO POYAM VALVESek 1964tik lan egiten du prozesu petrokimikoetarako eta kimikoetarako puntako ingeniaritzako soluzioen diseinuan eta ekoizpenean, sektore horretako aplikazio erabakigarrienetarako eta zailenetarako beharrezko balbulak hornituz.

Prozesu kimiko eta petrokimikoetarako balbulak ezagutu