SEGURTASUNA ETA COMPLIANCE

LAN SEGURTASUNA ETA LANEKO ARRISKUEN PREBENTZIOA

AMPOn laneko arriskuen prebentzioaren aldeko konpromiso irmoa dugu, gure helburu nagusia pertsona guztien segurtasuna eta osasuna babestea delarik. Lan arriskuen prebentzioa kudeatzeko sistemaren bidez garatzen dugu konpromiso hau, prozesu guztiak ISO 45001 ziurtagiriaren bidez onartuak izan direlarik gainera. Horri esker laneko segurtasun eta osasun alorreko arriskuak eta aukerak modu optimo eta etengabean tratatzen ditugu, lan ingurune seguru eta osasuntsu bat eskainiz.

OSASUNA ETA ONGIZATEA

Ongizate fisikoa eta emozionala ezinbestekoa da bizitza osasuntsu eta orekatu bat izateko, eta horregatik dauka AMPOk bere mediku, erizain eta fisioterapia zerbitzu propioa, zein langile guztien eskura dagoen.

INFORMAZIOAREN SEGURTASUNA

AMPOn erabateko konpromisoa dugu informazioaren segurtasunarekin eta gure IKT sistemen segurtasunarekin ere, bai barne prozesu operatiboei dagokienez eta baita gure bezero eta kolaboratzaileekiko ere, horretarako Informazioaren Segurtasunerako Politika zehatz bat dugularik.

Politika honen helburu nagusia informazio mota bakoitzean beharrezkoa den konfidentzialtasuna bermatzea da, informazioaren osotasuna mantentzea, bere arduradunak sortu zuen unearekiko aldaketarik izan ez dezan, eta azkenik, informazioaren erabilgarritasuna bermatzea. Baita informazioa euskarri guztietan eta beharrezkoa den momentu oro eskuragarri egotea ere.

Honetaz gain, eta zibermehatxuen gero eta joera zabalagoa kontuan hartuta, AMPOk Zibersegurtasun Plan zehatz bat ere badu.

COMPLIANCE

Compliance penaleko politika

AMPOn erabateko konpromisoa dugu alor guztietako bikaintasunarekin, baita gure erantzukizun etiko eta legalaren arloko bikaintasunarekin ere. Hori dela eta, Compliance Penaleko politika bat daukagu, non modu esplizituan eta irmotasunez aditzera ematen dugun “zero tolerantziaz” jardungo dugula edozein delituren aurrean, eta baita etika faltaren aurrean ere.  Kultura hori, beraz, gure enpresa-xedeetan eta gure jarduera osoan txertatu dugu, nola Espainian, hala AMPO ezarrita dagoen beste edozein herrialdetan.

Jokabide kodea

Gure erabakiek eta ekintzek egunez egun eraikitzen dute gure benetako izaera, eta, horretan, printzipioak, balioak eta jokabideak ditugu inspirazio-iturri. AMPOn argi dugu gure bisioa. Argi dugu norantz goazen. Proiektu kooperatiboa izan nahi dugu eta gure bezeroen beharretara egokitutako soluzioak eskaini nahi ditugu, mundu osoan energiaren sektoreko erreferente izan gaitezen. Alabaina, balio erantsi hori modu jasangarrian eta etikoan eskaini behar diegu bezeroei, gizartearen aurrerabideari begira.

Horrenbestez, AMPO proiektua osatzen dugun pertsona guztion erantzukizuna ezinbestekoa da gizartearekin dugun konpromisoa indartzen jarraitzeko. Erantzukizun hori portaera etiko egokian oinarritzen da, hots, ondoren aurkeztuko dugun Jokabide Kodean ezartzen diren irizpideen araberako portaera etikoan.

loading